Extirpació quistes

Extirpació quistes

Què és un quiste?

Un quiste és una bossa membranosa que es forma anormalment en els teixits del cos i que conté una substància líquida o semisòlida. Existeixen molts tipus de quistes:

  • Ganglionar
  • Mucoide
  • Epidermoide
  • Fibroqueratoma
  • Tumor glòmic

Per tal de saber-ne el diagnòstic, es procedeix a extripar-lo i enviar-lo a analitzar a Anatomia Patològica. Els quistes poden arribar a ser dolorosos o molestos depenent de la zona on es localitzin i del tamany. La majoria de tumors al peu són benignes (quistes).

Com és el tractament?

Consisteix en anestesiar el quiste i extreure’l totalment amb uns marges de seguretat i la càpsula, per tal de minimitzar la recidiva d’aquest. Es col·loquen punts o tires d’aproximació a la pell. Després, s’envia a analitzar per tal de corroborar el diagnòstic.

Quan s’ha de realitzar aquest tractament?

L’extripació es realitza quan el quiste molesta o fa mal i també quan hi ha dubtes en el diagnòstic o s’ha observat un creixement o un canvi anormal.

Com és la recuperació?

El pacient pot marxar a casa caminant el mateix dia de la cirurgia. No és una cirurgia dolorosa, però es pot pautar medicació antiinflamatòria i analgèsica.

El pacient portarà un embenat i una descàrrega que no podrà manipular ni mullar-se fins a la primera cura, que sol ser a les 48h. Després de la primera cura, el pacient s’anirà curant a casa seguint unes pautes i s’anirà revisant la ferida fins a donar l’alta. 

Depenent del tamany i la localització del quiste, es requerirà d’un període de recolzament controlat per tal que no hi hagi complicacions en la cicatrització.