Extirpació berrugues

Extirpació berrugues

Què és la berruga plantar?

La berruga plantar és una tumoració benigna causada pel virus del papiloma humà. És una lesió petita que es sol allotjar a les dos primeres capes de la pell (epidermis i dermis), té aparença de coliflor i presència de punts negres en la superfície.  Són molt contagioses i poden multiplicar-se amb facilitat. Poden ocasionar dolor i molèsties al caminar per això recurrim a l’extirpació d’aquestes. S’han reportat, en molts pocs casos, que les berrugues poden malignitzar.

Com és el tractament?

Hi ha diversos tractaments quirúrgics per aquestes berrugues, i son:

  • Tècnica Falknor:  Aquest mètode es basa en la perforació total de la berruga, sota anestèsia local. Es realitza amb una agulla específica i es va perforant tota la zona de la berruga, tant en el diàmetre com en profunditat de la lesió. Aquesta tècnica s’utilitza quan hi ha múltiples berrugues i són de gran tamany.
  • Extripació: consisteix en anestesiar la berruga i extreure-la totalment amb uns marges de seguretat fins a la capa de la dermis. Es pot curar per segona intenció (sense punts) o bé per primera intenció (amb punts) segons el tamany d’aquesta.

Quan s’ha de realitzar aquest tractament?

Aquests tractaments quirúrgics es poden realitzar un cop diagnòsticada la lesió i sempre que el pacient no tingui algún problema major de salud que ho contraindiqui.

Com és la recuperació?

El pacient pot marxar a casa caminant el mateix dia de la cirurgia. No és una cirurgia dolorosa, però es pot pautar medicació antiinflamatòria i analgèsica.

El pacient portarà un embenat i una descàrrega que no podrà manipular ni mullar-se fins a la primera cura, que sol ser a les 48h. Després de la primera cura, el pacient s’anirà curant a casa seguint unes pautes i s’anirà revisant la ferida fins a donar l’alta. 

Depenent del tamany i la localització de la berruga, es requerirà d’un període de recolzament controlat per tal que no hi hagi complicacions en la cicatrització.