Política de Privacitat

Caminem Podologia SCP és titular d’aquest website https://www.caminempodologia.com, amb domicili social al C / Escaletes, 11 08172-Sant Cugat del Vallès-Barcelona i NIF J67183277 i qué està destinada a promocionar i comunicar els seus serveis i professió de podologia.

Caminem Podologia S.C.P. garanteix com a objectiu bàsic la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, complint amb la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 14/12/1999) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  1. Titularitat del fitxer

Caminem Podologia S.C.P., amb domicili en C / Escaletes, 11 08172-Sant Cugat del Vallès-Barcelona i NIF J67183277, és l’entitat titular de fitxers als quals s’incorporen dades de caràcter personal, obtinguts per mitjà del web de Caminem Podologia S.C.P. Així mateix, Caminem Podologia S.C.P. és la responsable del tractament dels mateixos. Aquests fitxers s’hagin degudament inscrits en el Registre de l’Agència espanyola de protecció de dades, tal com exigeix ​​la normativa en aquesta matèria.

  1. Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal que formen part dels fitxers de Caminem Podologia S.C.P., són tractats amb estricta confidencialitat i tractats per la fi amb el qual són recabados.Caminem Podologia S.C.P. garanteix les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i integritat de les dades personals que conté, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.Se posa de coneixement dels usuaris que les condicions generals de l’ús d’aquesta pàgina web, així com de la botiga on-line, poden ser modificades sense notificació prèvia .

  1. Finalitat i tractament dels dades.

El tractament de les dades de caràcter personal sol·licitades tindran com a finalitat a més el manteniment, la gestió i administració de la relació contractual que si escau es pogués entaular, l’enviament d’informació comercial relativa a productes i serveis oferts actualment i en el futur per Caminem Podologia SCP; aquesta informació inclou comunicacions publicitàries i promocionals, a través de correu postal, correu electrònic o qualsevol altre mitjà. Així mateix, a través de l’acceptació d’aquesta política, vostè autoritza i consenteix la cessió de les seves dades personals a altres entitats (prestadores de serveis o empreses associades a Caminem Podologia S.C.P.) únicament i exclusivament quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat.

  1. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades .

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a Caminem Podologia SCP, amb domicili a en C / Escaletes, 11 08172-Sant Cugat del Vallès-Barcelona i NIF J67183277, o mitjançant el correu electrònic [email protected]. Atès el caràcter personalíssim d’aquests drets, serà necessari que l’afectat acrediti suidentidad. No es revelaran dades personals a cap tercer, llevat que l’usuari hagi atorgat el seu consentiment a aquests efectes, o es doni algun dels supòsits legals que permetin tal revelació.

  1. Seguretat en els accesos.

Les persones que accedeixen a aquesta pàgina web i / o demanen informació o realitzen transaccions comercials a través d’aquesta, adquireixen la condició d’usuaris comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com qualsevol altra que legalment fora d’aplicació. Caminem Podologia S.C.P. garanteix que el tractament de les dades personals serealiza a través d’una línia segura a causa dels mètodes d’encriptació de les dades utilitzades per a aquest efecte.

  1. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions que es derivin de la prestació dels serveis continguts al portal, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola en virtut de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre de pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per a qualsevol dubte o consulta pot dirigir-se a:

CAMINEM PODOLOGIA S.C.P. N.I.F. J67183277

Direcció: C/Escaletes, 11 08172-Sant Cugat del Vallès-Barcelona. Contacte: [email protected] Telèfon: 931.789.572